اعزام ۶۰ هزار نفر به عتبات عالیات/ هزینه سفر زمینی و هوایی به عتبات