ماجرای نامعلوم اجرای «هفت شهر عشق» / چرا این اُپرا لغو شد؟