سناتور آمریکایی: اسرائیل باید حملات در سوریه را تشدید کند