سرلشکر صفوی درگذشت آیت الله هاشمی شاهرودی را تسلیت گفت