بارش برف وباران در برخی جاده ها/ ترافیک نیمه سنگین درمحورکرج-قزوین