آمادگی ۱۰۰ سوله مدیریت بحران درتهران/ اگر لازم باشد قفل سوله‌ها را می‌شکنیم