صحبت‌های رئیس شورای فتح‌المبین در خصوص غرق شدن ۵ روستا