کسانی که دل در گرو انقلاب دارند، در برابر سیاست‌های آمریکا متحد شوند