حکم انفصال از خدمت رئیس کل پیشین بانک مرکزی تأیید شد/سیف نمی‌تواند مشاور روحانی باشد