فراکسیون ولایی مجلس: لایحه CFT باز هم با عجله به تصویب رسید