یک پرس سیب زمینی 17هزارتومان در رستورانی که اجاره اش متری4میلیون است