دل‌نوشته طلبه جوانی که او را نامزد جایزه جلال آل احمد کرد