بازدید کمیسیون عمران از روند بازسازی مناطق زلزله‌زده کرمانشاه