بازخوانی/ آمریکا و رژیم صهیونیستی غلط می‌کنند که ملّت ایران را تهدید کنند