وزیر آموزش و پرورش: تعطیلات زمستانی مدارس منتفی شد