ناوشکن سهند به "سامانه دفاع نقطه‌ای کمند" تجهیز شد