وزارت کشور: به زودی ۷ مرزبان باقی مانده آزاد می‌شوند