نظر یک نماینده مجلس درباره تأثیر تحریم‌ها بر قیمت ارز