3 سفارش رهبر انقلاب به جوانان در دیدار دانش‌آموزان و دانشجویان + اطلاع نگاشت