توصیه‌های بهداشتی به زائران اربعین در حال بازگشت به کشور