3 شهید و زخمی در حمله نظامیان صهیونیست به فلسطینیان