۱۷ مصدوم و ۹ فوتی در پی تصادف خودروی زائران ایرانی در عراق