ارائه خدمات درمانی به ۹۰ هزار زائر اربعین در مرز‌ها