فروغی: اتفاق غیرحرفه‌ای خانم بازیگر را پیگیری می‌کنیم