آخرین جزئیات از وضعیت دانشجوی حادثه دیده در کوهنوردی دماوند