رکود تورمی بازار مسکن در مهرماه ادامه یافت / کاهش۴۸درصدی معاملات؛رشد ۴۵درصدی قیمت