انتشار جزئیات حادثه جان باختن «دنیا ویسی» پس از تکمیل گزارش توسط مقام قضایی