ترامپ: هیچ توافقی برای رفع تحریم های ترکیه وجود ندارد