دبیرکل، قائم‌مقام و سخنگوی حزب اعتمادملی انتخاب شدند