نرخ خودروهای داخلی/ دلال‌ها قیمت برخی را دوبرابر کارخانه بالا بردند!