حمید اسلامی: مدالم را به رهبر عزیز انقلاب تقدیم می‌کنم