حرکات عجیب ستاره السد در آستانه دیدار مقابل پرسپولیس