نجات معجزه‌آسای کارگر جوان پس از سقوط به چاه + تصاویر