ظاهر و لباس متفاوت الهام چرخنده در یک فیلم سینمایی+عکس