افشای ابعاد تازه‌ای از جزئیات پرونده قتل روزنامه‌نگار