واکنش احساسی کامبیز دیرباز به حادثه تلخ شکنجه کودکان+عکس