حیوانات عظیم‌الجثه در دور دور‌های شبانه در شمال تهران