جلسه نمایندگان با مسئولان ستاد اربعین درباره ویزای عراق