توضیح پلیس در مورد احضار علی دایی و صادق زیباکلام به آگاهی