تیراندازی پلیس عربستان به تجمع کارگران معترض +تصاویر