فهرست تیم ملی فوتبال برای دیدار با بولیوی اعلام شد