جولان سگ‌های ولگرد و چالش وزارت بهداشت برای حذف هاری