کشف ۲ تن تریاک در درگیری مسلحانه پلیس با قاچاقچیان