افشانی: مراسم اربعین را همانند سال‌های گذشته برگزار می‌کنیم