ظریف: تهران در حال دستیابی به توافقی نفتی با اروپا است