کلاه گشاد ۱۰۰هزار دلاری بر سر کمپانی «فاکس قرن بیستم»