اینجوری بین هوادران پرسپولیس و استقلال فاصله ایجاد کردند+عکس