نقشه راه دروازه استقلال برای پرسپولیس؛این دفاع کند را دور بزن!