ترامپ: برنامه‌ای برای دیدار با رئیس‌جمهور ایران ندارم