قیمت فروش مسکن رشد کرد/ افزایش ۵.۲ درصد متوسط اجاره بها +جدول